Umerka båtar fører til ekstraarbeid for naudetatane

foto