foto
Sel småbruk på Hovden: Eigedomsmeklar, dagleg leiar og partnar i Notar Søre Sunnmøre, Martin Haddal, står her på ein heilt spesiell eigedom på Hovden i Hareidsdalen. Eigedomen har Sunnmøre Golfklubb si niholsbane som nærmaste nabo, og ein kan spele fotballgolf berre hundre meter frå huset. Det har vore stor interesse for eigedomen, sidan salsannonsen blei lagt ut vesle julaftan. Foto: Ole-Ottar Karlsen Høgstavoll.

– Det er sjeldan vi ser så stor interesse for ein eigedom