Færre eigedomar skifta eigar

Sjå alle eigedomstransaksjonane i Ulstein, Hareid, Herøy og Sande i august.
Nyhende

I løpet av august vart det omsett 68 eigedomar i dei fire kommunene, noko som er 16 færre enn i juli og heile 34 færre enn i juni.

Både i Herøy og Ulstein går talet på omsette eigedomar ned ein heil del sidan juli. Ned frå 33 til 25 i Herøy, medan 22 eigedomar skifta eigar i Ulstein i løpet av august. Der er 12 færre enn i juli.

I Hareid vart det omsett 13 eigedomar i august, medan talet var sju i Sande. Også her er det ein nedgang frå juli, ned frå 18 i Hareid og ned frå ni i Sande.

Les også: Fleire dyrare eigedomar

Les også: Oppsving i juni

Les også: Herøy omsette mest i mai.

Les også: Sjå alle eigedomane som er selt sidan 2005.

Les også: Her er dei dyraste bustadane.

Les også: Heitast i Ulsteinvik

Les også: Fritidsvinnarar på Sandsøya

Les også: Desse vart selde

Forklaring til kartet: Kvar sirkel viser kor mange eigedomar som er selt i eit område. Klikk på sirkelen for ei meir detaljert visning. Du kan også klikke deg inn på kvar einskild eigedom for å få historikk. Du kan velje å nytte ei kartvisning eller du kan sjå flyfoto over området ved å trykke på firkanten på høgresida i toppen av biletet.