Desse eigedomane skifta eigar

Klar nedgang i talet på omsette eigedomar i november. Sjå alle eigedomstransaksjonane i interaktivt kart.
Nyhende

Etter ein oppsving i oktober gjekk talet på omsette eigedomar i Ulstein, Hareid, Herøy og Sande klart tilbake i november. Totalt var det 75 eigedomar som skifta eigar i løpet av den siste månaden.

Det var åtte eigedomar som skifta eigar i Sande, medan det vart gjennomført 14 eigedomstransaksjonar i Hareid. Her finn vi samstundes den klart dyraste i løpet av den siste månaden.

I Ulstein og Hareid har det vore omsette om lag like mange eigedomar den siste månaden, med 26 i Ulstein og 27 i Herøy. Det er ein klar nedgang frå oktober.

Les også: Her skjedde mest i oktober

Les også: Liten oppgang i september

Les også: Færre eigedomar skifta eigar

Les også: Fleire dyrare eigedomar

Les også: Oppsving i juni

Les også: Herøy omsette mest i mai.

Les også: Sjå alle eigedomane som er selt sidan 2005.

Les også: Her er dei dyraste bustadane.

Les også: Heitast i Ulsteinvik

Les også: Fritidsvinnarar på Sandsøya

Les også: Desse vart selde

Forklaring til kartet: Kvar sirkel viser kor mange eigedomar som er selt i eit område. Klikk på sirkelen for ei meir detaljert visning. Du kan også klikke deg inn på kvar einskild eigedom for å få historikk. Du kan velje å nytte ei kartvisning eller du kan sjå flyfoto over området ved å trykke på firkanten på høgresida i toppen av biletet.