Her er årets dyraste bustadar

27 bustadar solgt for meir enn 4 millionar kroner i 2015.
Nyhende

I løpet av 2015 har det blitt selt 26 bustadar i Ulstein, Hareid og Herøy som kosta meir enn 4 millionar kroner. Heile 15 av desse ligg i Ulsteinvik, der det også er fire bustadar som vart selt for meir enn 6 millionar kroner.

I Hareid kommune er det sju eigedomar som kjem med i oversikta, seks av desse på same adresse i Strandgata 99.

I Sande kommune vart det ikkje selt nokon bustadar til meir enn 4 millionar i 2015.

Les også: Klar nedgang i november

Les også: Her skjedde mest i oktober

Les også: Liten oppgang i september

Les også: Færre eigedomar skifta eigar

Les også: Fleire dyrare eigedomar

Les også: Oppsving i juni

Les også: Herøy omsette mest i mai.

Les også: Sjå alle eigedomane som er selt sidan 2005.

Les også: Her er dei dyraste bustadane.

Les også: Heitast i Ulsteinvik

Les også: Fritidsvinnarar på Sandsøya

Les også: Desse vart selde

Forklaring til kartet: Kvar sirkel viser kor mange eigedomar som er selt i eit område. Klikk på sirkelen for ei meir detaljert visning. Du kan også klikke deg inn på kvar einskild eigedom for å få historikk. Du kan velje å nytte ei kartvisning eller du kan sjå flyfoto over området ved å trykke på firkanten på høgresida i toppen av biletet.