Her er dei dyraste eigedomane i 2016

Nedgang i talet på eigedomar som gjekk for meir enn 4 millionar kroner frå 2015 til 2016.
Nyhende

I 2015 vart det selt 27 bustadeigedomar for meir enn 4 millionar kroner i kommunane Ulstein, Hareid, Herøy og Sande. Dei fleste av desse låg i Ulstein kommune, med heile 15 av 27 på topplista. I 2016 var det også Ulstein som dominerte lista over flest eigedomar over 4 millionar kroner, men totalt for dei fire kommunane gjekk talet på slike eigedomstransaksjonar ned frå 27 til 18.