Mesteparten av plasten går rett i søpla

Nordmenn kjeldesorterer berre éin tredel av plastemballasjen som er i omlaup.

Inspektørar frå Grønt Punkt Norge kontrollerer at plastavfallet held høg nok kvalitet. Skiten plast betyr mindre pengar til kommunane.   Foto: Johnny Syversen/Pressenytt.

Nyhende

Årleg forbrukast det nærmare 100.000 tonn plastemballasje i norske hushaldningar. Berre i overkant av 30.000 tonn blir kjeldesortert.

– Vi er flinke her til lands, og myndigheitene skryt av oss. Men vi kan framleis bli betre, seier seniorrådgjevar Helge Mobråthen i Grønt Punkt Norge.

Grønt Punkt Norge går årleg gjennom tonnevis med norsk plastemballasje ved årlege rutinesjekkar av kvaliteten på plasten.

Plast kan nyttast fleire gonger

Det at vi blir stadig flinkare til å vaske plasten før vi hiv den, minskar risikoen for ulempar frå skadedyr, og gjer det enklare å resirkulere plasten over i nye material.

Ifølgje Grønt Punkt Norge har forsøk vist at plastemballasjen kan resirkulerast ti gonger og framleis halde god kvalitet.