Mann frå Søre Sunnmøre:

Tiltalt for grov seksuell omgang med barn

Skal ved fleire høve hatt seksuell omgang med dottera si.
Nyhende

Statsadvokatane i Møre og Romsdal, Sogn og Fjordane har sett ein mann frå Søre Sunnmøre under tiltale for å ha hatt seksuell omgang med barn under 10 år gjentatte gonger.

Tiltalen går også ut på grov seksuell omgang med barn under 14 år.

- Valdtekta er grov, og det blir særleg lagt vekt på alderen til den fornærma på handlingstidspunktet.

Bakgrunnen for tiltalen er at mannen ved fleire høve, etter juli 2014 og før 15. februar 2016, hadde seksuell omgang med dottera som er fødd i 2010.

Post I og II i tiltalen er tatt ut etter ordre frå riksadvokaten.

Post II handlar om å ha seksuell omgang med slektning i nedstigande linje.