Planlegg gang- og sykkelveg på Garnes

No ber Ulstein kommune om innspel.
Nyhende

Statens vegvesen, Møre og Romsdal fylkeskommune og Ulstein kommune skal i samarbeid lage ein detaljreguleringsplasn for gang- og sykkelveg frå Dagsund til Garnes.

Vegvesenet ønskjer å få ein samanhengande gang- og sykkelveg for brorparten av bustednaden på kollektivområdet på Garnes aust for Dragsundbrua for å gjere det lettare for mjuke trafikantar å kome seg trygt fram.

Synspunkt, innspel og andre relevante opplynsingar kan sendast til vegvesenet innan 9. juni.

I samband med høyringa vil det bli halde eit ope møte, eller open kontordag der planforslaget blir presentert.