Partane forhandla om eit mogleg forlik:

Tilbodet er framleis for lågt

Advokat Lars-Henrik Windhaug var tydeleg på at Ulstein kommune sitt tilbod til Glen Børge Løset Flø er for lågt.

Advokat Lars-Henrik Windhaug og hans klient Glen Børge Løset Flø i lagmannsretten torsdag morgon.  Foto: Ole-Ottar Karlsen Høgstavoll.

Nyhende

- Vi hadde ein samtale i går, og kommunen erkjenner intet ansvar, fortalde KS-advokat Øyvind Reinslo.