Teknisk utval på mogleg synfaring:

Naboar protesterer mot bustadblokk

Nyhende

På tomta som stikk ut som ei tunge mellom Prost Ankersgate og Vikebakkvegen er det utarbeidd eit privat framlegg til detaljregulering. Planen er å byggje ei fire etasjar høg blokk, med leikeområde og uteområde på tomta.