Hareid krins tald opp - 95,1 prosent av tala for Hareid kommune er klare:

Framstegspartiet vann klart

Jeanette Teigene var svært godt nøgd med eit historisk godt val for partiet i Hareid.

Jeanette Teigene i Hareid Framstegsparti var svært godt nøgd med eit historisk godt val for partiet i Hareid. 

Nyhende

- Dette var veldig, veldig kjekt. Eit historisk godt val for Framstegspartiet i Hareid kommune, seier Jeanette Teigene.

Det kan også tidlegare stortingsmann Oskar Grimstad bekrefte, i følgje Teigene.

Ein del lågare resultat fekk Venstre i Hareid kommune, med 3,8 prosent av stemmene.

- Det er ikkje så sterkt som vi hadde håpa på, men eg vil takke alle som har stemt Venstre i denne valkampen, seier Annika Brandal i Hareid Venstre.


Slik ser tala for Hareid kommune ut etter at 95,1 prosent av stemmene er talde opp:

 • Framstegspartiet 31,6 %
 • Høgre 25,9 %
 • Arbeidarpartiet 16,5 %
 • Senterpartiet 9,1%
 • Kristeleg Folkeparti 6,8 %
 • Venstre 3,8 %
 • Sosialistisk Venstreparti 3,4 %
 • Miljøpartiet De Grønne 1,4 %
 • Raudt 0,8 %
 • Partiet De Kristne 0,5 %
 • Pensjonistpartiet 0,2 %
 • Liberalistene 0,1 %