Kvar tiande nordmann har ikkje pass

Om lag ein halv million norske statsborgarar har ikkje gyldig pass og er dermed i utgangspunktet avskorne frå å reisa utanlands.

Om lag ein halv million norske statsborgarar har ikkje gyldig pass.  Foto: Illustrasjon/Norway.no.

Nyhende

(NPK-NTB): Sjølv om det er rundt 4,8 millionar norske statsborgarar, er det berre i underkant av 4,3 millionar gyldige norske pass per dags dato, skriv Dagsavisen, som har henta inn tal frå Politidirektoratet og Statistisk sentralbyrå.

– Det er frivillig å skaffa seg pass i Noreg. Vi rår likevel til at du tek med pass på alle utanlandsreiser. Frå 25. august i år blei det på nytt innført mellombels grensekontroll på Indre Schengen-grense, og kontrollen blir forlengd fram til 1. november. Grensekontroll mellom land som er medlem av Schengen-samarbeidet kan innførast på kort varsel. I tillegg krev ofte fly- og ferjeselskap og hotell gyldig ID-dokument ved innsjekking, seier fagdirektør Atle Roll-Matthiesen i Politidirektoratet.