Klarsignal for å utvide tilskotet til sjøfolk

EØS-tilsynet ESA gir grønt lys for at tilskotsordninga for sjøfolk kan utvidast med rundt 80 millionar kroner i året fram til 2026.

Havila Subsea.  Foto: Illustrasjon/Havila.

Nyhende

(NPK-NTB): Utvidinga gjeld for skip i utanriksfart som er registrerte i det norske NIS-registeret, opplyser ESA i ei pressemelding.

Tilskotsordninga går ut på at reiarane får betalt tilbake skatt og arbeidsgjevaravgift for EØS-sjøfolk på norskregistrerte skip.

– Reiarar som tidlegare har fått betalt tilbake 26 prosent av skatt og arbeidsgjevaravgifta for sjøfolk på slike skip, kan no krevje full refusjon, skriv ESA.

Føremålet med ordninga er å gjere det meir attraktivt å tilsetje sjøfolk frå Noreg eller andre EØS-land i ein sektor med hard internasjonal konkurranse.