Nynorsk kultursentrum:

Skuffa over forslaget til statsbudsjett

- Stortinget må gjere det regjeringa ikkje vil, uttaler direktør Ottar Grepstad ved Nynorsk kultursentrum.

Direktør Ottar Grepstad ved Nynorsk kultursentrum er skuffa over regjeringa sitt forslag til statsbudsjett for 2018. (Arkivfoto). 

Nyhende

– Vi er vonbrotne over at regjeringa heller ikkje denne gongen har prioritert Vinje-senteret for dikting og journalistikk i statsbudsjettet, seier styreleiar Lodve Solholm i Nynorsk kultursentrum, i ei pressemelding.

– Arbeidet er godt i gang, dagleg leiar er tilsett, og vi har vist før at vi leverer. Stortinget satsa på Vinje-senteret i fjor, og når regjeringa ikkje følgjer opp, set vi på ny vår lit til stortingsfleirtalet, seier Solholm.

Nynorsk kultursentrum får nær 20,1 millionar kroner i driftsmidlar i framlegget til statsbudsjett for 2018. Dette er 430 000 kroner eller 2,2 prosent meir enn i år.

Regjeringa fører vidare løyvinga til Vinje-senteret frå 2017 utan auke, men løyver ingen ting til byggeprosjektet. Utanom lønns- og prisveksten søkte Nynorsk kultursentrum om 1,6 millionar til basisutstilling og 1 million meir i driftsmidlar til vidare oppbygging av Vinje-senteret. Til ombygging og tilbygg søkte Vinje kommune om vel 8 millionar.


Distriktspolitikk i praksis

Nynorsk kultursentrum med hovudsete i Ørsta og 20 fast tilsette har no avdelingar i Ørsta, Ulvik og Vinje og oppslagsverket Allkunne og driv frå 2018 dei tre festivalane Dei nynorske festspela, Ulvik poesifestival og Litteraturdagane i Vinje.

– Berre sidan 2010 har vi etablert tre nye avdelingar i Bygde-Noreg med ti medarbeidarar og endå fleire innbyggarar i dei aktuelle kommunane, og i Aasen-tunet arbeider fleire enn alle planar la opp på førehand, seier direktør Ottar Grepstad. – Dette er distriktspolitikk i praksis, vi veit at vi driv billig, og svært mange bruker oss.

Femte statsbudsjettet på rad utan nynorsksatsing

Regjeringa føreslår å løyve 6 millionar til oppdatering av Nynorskordboka og Bokmålsordboka, men ingen ting til vidare utvikling og digitalisering av Norsk Ordbok.

Etter initiativ frå Venstre nådde prioriterte tiltak frå eit samla nynorskmiljø opp i det statsbudsjettet Stortinget vedtok for 2017. – Både regjeringa og stortingsgruppene er godt kjende med prioriteringane frå nynorskmiljøet i år. Eg vonar Stortinget ryddar opp i den årvisse runden om løyving til Landssamanslutninga av nynorskkommunar før det blir ein farse, meiner direktøren i Nynorsk kultursentrum.

Han er kritisk til den språkpolitikken som kjem til uttrykk i statsbudsjettet. – Dette er det femte statsbudsjettet regjeringa Solberg legg fram, og for femte gong ser regjeringa bort frå interessene til nynorskbrukarane. – Det kostar så lite og gir så mykje å lage eit statsbudsjett som fremjar språkleg jamstilling, seier Grepstad.