SSR:

Vil hente søppel sjeldnare

Søre Sunnmøre Reinhaldsverk vil starte innsamling av våtorganisk avfall. Difor foreslår styret å hente papir, plast og restavfall berre ein gong i månaden.

Søppelbil har tømt ut avfallet frå dagens henting.  Foto: Linda Eikrem

Nyhende

Forslaget kjem fram i innkallinga til representantsskapsmøtet i renovasjonsselskapet, som skal vere 27.oktober.