Støtte til Kleiven

  Foto: Arkiv: Jorulf Myrene

Nyhende

Knut Kleiven (H) fekk støtte frå resten av formannskapet i at regelverket for spørjetimen i kommunestyret bør behandlast på nytt. Kleiven meiner spørjetimen no kan framstå som ein arena for åtak på andre representantar, der den angripne part får høve til å forsvare seg. Formannskapet ber om at det til møtet komande måndag vert lagt fram ei sak om å opprette ei arbeidsgruppe for å revidere Politisk reglement, der også spørjetimen er regulert.

Han tok opp saka etter sist kommunestyret gjennom eit lesarinnlegg i Vikebladet Vestposten:

Kleiven vil diskutere spørjetimen

Høgrepolitikar Knut Kleiven i Ulstein vil ha ein gjennomgang av reglane for spørjetimen i kommunestyret.