Skal busetje færre

Både Hareid og Ulstein er bedne om å ta imot flyktningar også neste år.

Flyktningar Dette fotoet er frå ein flyktningeleir i Kurdistan, Irak.  Foto: Arkiv/Illustrasjon.

Nyhende

Integrerings- og mangfaldsirektoratet vil at dei to kommunane skal busetje ti flyktningar kvar. I år har Hareid busett tolv, medan Ulstein har teke imot 23 flyktningar. Til saman 4400 flyktningar skal få ein stad å bu i Noreg neste år. Berre halvparten av kommunane er spurde om busetjing, og årsaka er at det kjem færre asylsøkjarar til landet.