Grana vart også tend på Bigset

Nyhende

Kristian Fuglseth har sendt oss desse bilete frå julegrantenninga på Bigset sundagskvelden. Der var program både utandørs og innandørs. Sokneprest Leidulf Grimstad heldt appell.