Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (Frp):

Åtvarar mot anbodsutsetjing for hurtigruta

SV og Ap vil utsetje eller trekkje anbodsrunden om å drive hurtigruta. Da kan vi stå utan rutetilbodet i eit år eller to, åtvarar samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

Opposisjonen på Stortinget vil utsetje anbodskonkurransen for hurtigruta. Ei utsetjing kan føre til eit par år utan hurtigrute, åtvarar samferdselsministeren.   Foto: Illustrasjon/Hurtigruten ASA.

Nyhende

Både SV og Arbeidarpartiet vil stille strengare miljøkrav til hurtigrutebåtane og har fremja kvart sitt framlegg om å utsetje eller trekkje utlysinga av anbodet for kystruta mellom Bergen og Kirkenes, skriv Dagens Næringsliv.

Venstre deler miljøbekymringa, truleg Senterpartiet òg, og dermed kan det gå mot fleirtal for eit utsetjing når saka kjem opp i Stortinget før jul.

– Dette kjem til å bli svært dyrt. Med anbodsutsetjing og nye miljøkrav er det òg risiko for at nye båtar med hybrid- eller annan teknologi ikkje kan leverast i tide til 2021, slik at det må komme ein periode utan noko hurtigrutetilbod, seier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (Frp) til Dagens Næringsliv.

Opposisjonspartia tar åtvaringane med ro.

– Forseinking er eit moment. Men tung juridisk ekspertise seier det er mogleg å endre ein anbodsinvitasjon dersom det blir gjort skikkeleg, seier Sverre Myrli (Ap) i transportkomiteen.

Anbodet for drifta av hurtigruta frå 2021 vart lyst ut i september med frist 3. januar 2018.