Vil arbeide med eigedomsskatt på heiltid

Nyhende

Peder Almedal (frå teknisk etat) er Ulstein kommune sin administrative prosjektleiar for innføring av eigedomsskatt i kommunen.

No i innføringsfasen vil han vere omdisponert i heilt stilling på dette området. Denne omdisponeringa av stilling er òg ein del av innsparingstiltaka ved teknisk etat.