Siste reis for bokbåten?

Vårturnéen til bokbåten «Epos» kan verte siste reis for dette bibliotektilbodet.

Siste reis? Bokbåten «Epos» er for tida ute på vårturné i Møre og Romsdal.   Foto: Arkiv /Jar Ødegård

Nyhende

Heilt sidan 1959 har det vore bokbåtteneste på Vestlandet. No skal vidare drift av dette tilbodet opp til vurdering hos fylkesrådmannen og seinare handsamast av Kultur og Folkehelseutvalet i Møre og Romsdal.

Ifølgje fylkesrådmannen har det vore ein nedgang i både talet på utlån og besøkande. Skulane er mest interesserte i kulturtilbodet som er om bord.

I 1963 vart bokbåten «Epos» sett i drift. I dag er det Vinnes Skyssbåtservice som eig og driftar «Epos». Møre og Romsdal Fylkeskommune sin avtale om kjøp av bokbåttenester gjeld fram til 31. august 2018, med opsjon på å forlenge avtalen med eitt år. Dei har frist på seg til 31. mai i år til å gi beskjed om at dei vil nytte seg av denne opsjonen.

«I lys av at barn og unge får gratis kulturtilbod gjennom Den kulturelle skulesekken, og at fylkeskommunen si rolle i lov om folkebibliotek er endra frå å vere tenesteleverandør til å vere rådgjevar, samordnar og koordinator for bibliotekutvikling, er det fylkesrådmannen si vurdering at vi no står ved eit vegskilje for bokbåttenesta», heiter det i utgreiinga frå fylkesrådmannen.