Fekk ja frå næringsfondet

Dagleg leiar og utviklar: Håvard Ringstad i Aido AS står her saman med ein av dei tre utviklarane i verksemda, Kristoffer Nesvik. Aido AS får 87.500 kroner i støtte frå næringsfondet i Ulstein.   Foto: Ole-Ottar Høgstavoll

Nyhende

Verksemda Aido AS får 87.500 kroner i støtte frå næringsfondet i Ulstein. Aido har utvikla ein app for formidling av arbeid og arbeidstakarar.


Aido AS vil opne arbeidsmarknaden med ny applikasjon:

Lanserer innovativ app

Håvard Ringstad og Ulsteinvik-baserte Aido AS lanserer ein applikasjon som skal skape moglegheiter i arbeidsmarknaden for fleire. Med seg på laget har dei til dømes Innovasjon Norge.

 

Abdi&Aske AS får inntil 80.000 kroner i støtte frå næringsfondet. Verksemda har som mål å forhindre rekruttering til radikale og ekstremistiske miljø. Abdi&Aske har hovudsete i Ulsteinvik, men vil ta på seg oppdrag over heile landet. Pengane skal mellom anna nyttast til marknadsføring.