Varebil står trafikkfarleg til

Nyhende

Politiet har torsdag morgong fått melding om at det står ein varebil trafikkfarleg til i ein sving på vegen mot Hjørungavåg.

Ifølgje politiet er det ikkje plassert ut varseltrekant, og det er glatt vegbane i område.

Politiet er på veg til staden.