Foreldrekrav førte fram

Kommunestyret i Ulstein gjekk torsdag inn for å løyve pengar til gangveg i Botnen.

Fekk gjennomslag Maciej Szymanski og Reidar Garnes har vore mellom pådrivarane for trafikksikring i Botnen. Torsdag møtte dei opp på kommunestyremøtet for å få med seg resultatet av røystinga over om det skulle løyvast pengar til gangveg. Det vart samrøystes vedteke. 

Nyhende

- Dette er eit godt døme på at det nyttar å engasjere seg.