Varslar 130 tiltak mot trafikkdød

Ein ny plan med over 130 ulike tiltak skal få talet på trafikkoffer ned. Eit nasjonalt krafttak mot trafikkdøden, meiner Statens vegvesen.

Ein ny plan med over 130 ulike tiltak skal få talet på trafikkoffer ned. Eit nasjonalt krafttak mot trafikkdøden, meiner Statens vegvesen. Arkivfoto. 

Nyhende

Den nye tiltaksplanen, som vart lagt fram tysdag, inneheld 136 konkrete tiltak på 13 ulike innsatsområde. Planen er utarbeidd i fellesskap av Statens vegvesen, Trygg Trafikk, politiet, Helsedirektoratet, Utdanningsdirektoratet, dei 18 fylkeskommunane og sju storbykommunar.

– I tillegg er ei lang rekkje organisasjonar og aktørar trekte inn i arbeidet og har komme med innspel, som Syklistenes Landsforening og Norges idrettsforbund, opplyser kommunikasjonsrådgjevar Kjell Bjørn Vinje i Statens vegvesen til NTB.

Må lenger ned

I fjor mista 107 personar livet i trafikken, det lågaste talet på 70 år. Betre føraropplæring, haldningsendring blant unge og tryggare bilar er blant årsakene.

– Det er ein positiv trend. Men vi må endå lenger ned, slår Vinje fast.

– Vi veit kva som er dei store problema, og kven som er i høgrisikogruppa. Vi veit også kva tiltak som fungerer, seier han.

Så langt i år har åtte personar omkomme i trafikkulykker, mens det vart registrert 638 skadar i januar, viser tal frå Vegvesenet og Statistisk sentralbyrå.

Ei rekkje av dei nye tiltaka er retta inn mot ungdom og unge bilførarar. Det skal setjast inn nye tiltak på skulevegar, mens andre er retta inn mot bilstandardar. Fleire av elementa i planen er tiltak som langt på veg har vore sett i verk før, men det er gjort omprioriteringar og justeringar, ifølgje Vinje.

– Det er summen av planen som er den verkelege styrken. Vi snakkar om systematisk innsats mot høgrisikogrupper med tiltak som vi veit verkar, seier han.

Nye vegar

Også nye vegar skal bidra til betre trafikksikkerheit. Statens vegvesen har varsla at det skal byggjast nye vegar for om lag 135 milliardar kroner dei neste seks åra.

Det er Vegvesenet som har leidd arbeidet med tiltaksplanen, som skal gjelde for dei neste fire åra. Det er femte gongen ein slik tiltaksplan blir lagt fram. Denne planen er likevel meir omfattande enn tidlegare.