Nok med tusen?

Nyhende

På sist møte i den kommunale byggjenemnda i Hareid vart det orientert litt om status for ny fotballhall.

Dei tar sikte på byggjestart i august.

Fotballhallen skal byggjast slik at dei får full momskompensasjon for han.

Det kom opp spørsmål om hallen heller bør dimensjonerast for tusen i staden for to tusen?

Jau, det var det stemning for i utvalet.

Tusen bør vere meir enn nok, sa ordførar Anders Riise, og det var det ingen som sa noko imot.