Linda Eide besøkte Ulstein vidaregåande skule

Elevane fekk eksperthjelp

Fredag fekk elevar ved Ulstein vgs. lære om ordet meirfiksjon. Det er eit ord dei ikkje får spørsmål om til eksamen, men det kan vere nyttig å kjenne til like vel.

Lærerikt Linda Eide flankert av Elena Torset og Urte Karanauskaite. Jentene syntest det var moro og lærerikt å høyre på Eide.  Foto: Ingvild Aursøy Måseide

Nyhende

Besøket frå Linda Eide var i samarbeid med Dei nynorske festspela. Dei har fått den kjende NRK-profilen frå radio og fjernsyn til å kome til festspela, og fortelje korleis ein lagar ei god forteljing.