Vital 60-åring med stor framtidstru

Familieverksemda Total-Bygg Hjørungavåg AS rundar heile 60 år i år. Feiringa finn stad etter sommaren, og til då er ei jubileumsbok klar.

Tre generasjonar Dagens leiar for familieverksemda, Thor Ove Nedrelid, og tidlegare leiar og far Jostein, held her eit bilete av bestefar og far Knut Nedrelid, som skipa Hjørungavåg Byggelag i 1958 – saman med fleire andre. Verksemda har vakse seg større gjennom seks tiår, og mange spanande prosjekt er anten i gang eller på trappene, fortel Thor Ove og Jostein.   Foto: Ole-Ottar Karlsen Høgstavoll.

Nyhende

I boka, som i all hovudsak er ført i pennen av broren til Jostein Nedrelid, Ola N. Nedrelid og sambuaren Tone Rudberg, i tillegg til arkitekt og søskenbarn Berge Hjørungnes, får ein innblikk i eit solid stykke bedriftshistorie. Ei reise frå enkle kår i 1950-åra til dagens storprosjekt for det Hjørungavåg-baserte firmaet.

Vikebladet Vestposten møtte tidlegare denne veka Jostein og Thor Ove Nedrelid, høvesvis andre og tredje generasjon, i lokala til Total-Bygg. Dei held framleis til i Hjørungavåg, ei bygd som igjen opplever vekst og tilflytting, slik som ho også vaks då gründer, far og bestefar Knut Nedrelid starta opp familieverksemda saman med fleire andre i 1958.