Kraftig oppsving i Ulstein

Desse eigedomane skifta eigar i løpet av mai.
Nyhende

Etter ein treigare april-månad på eigedomsmarknaden tok det seg kraftig opp i Ulstein i mai. Frå 14 tinglysingar i april vart talet meir enn dobla i mai, då 30 eigedomar skifta eigar.