Barnehageplan 2018-2024:

– Kjempebra vedtak

Ulstein formannskap slutta samrøystes opp om at kommunen bør byggje barnehage i Hasund før sentrum.

Sundgotmarka: Nora Wingsternes og Lisa Mari Breivik Anderson tenkjer at ein ny barnehage i Hasund vil frigje ein 10–15 barnehageplassar i sentrum, som blir fylt opp av born som ikkje har fått plass i Sundgotmarka barnehage. Og kanskje den nye barnehagen blir så bra at folk frå også andre krinsar søkjer seg hit?  Foto: Ingvild Aursøy Måseide

Nyhende

Sjølv om tilrådinga frå oppvekstsjefen er at Ulstein kommune byggjer ein kommunal barnehage i Ulsteinvik sentrum før ein ny barnehage i Hasund/Sundgot, var det ingen i formannskapet som tok til orde for denne prioriteringa. Framlegget for ny barnehageplan har vore ute på høyring, og 24 av 26 innspel tar til orde for at det må byggjast ny barnehage i Hasund først. Ingen som har kome med innspel tar til orde for ny barnehage i sentrum.