Føreslår å byggje om hotellet til helsehus

Initiativtakarane meiner ei vidareutvikling av hotellbygget på Hareid bør vurderast som alternativ til nytt helsehus, og meiner kommunen kan spare rundt 25 prosent på utbygging her, i høve tomta som politikarane har gått inn for.
Nyhende

Vikebladet Vestposten møtte onsdag hotelleigar- og drivar Linda Haddal Røssevoll, Harald Sætre i Ulstein Betong Constructer AS og arkitekt Georg Grimstad i Bucci Arkitektur & Design.