Bad om stoppforbod, får utvida rundkøyring

Nyhende

FAU ved Ulstein skule har sett igang ein prosess for å betre trafikksituasjonen ved skulen. Grunnen er at mange køyrer borna sine til skulen. Foreldra ar blitt oppmoda om å setje av borna sine på busslomma nedanfor skulen, like vel er det mange som køyrer borna "til døra" eller til innkøyrsla.