Rolls-Royce Marine blir kjøpt av Kongsberg Gruppen

Kongsberg Gruppen kjøper Rolls-Royce Marine, som har ei avdeling i Ulsteinvik.
Nyhende

Partane er samde om at verdien på Rolls-Royce Marine er 500 millionar britiske pund, men den endelege kjøpesummen vil vere avhengig av kor mykje kontantar, gjeld og arbeidskapital Rolls-Royce Marine har når kjøpet skal gjennomførast, heiter det i ei pressemelding frå Kongsberg Gruppen.

I ei pressemelding frå Nærings- og fiskeridepartementet går det fram at regjeringa er positiv til å vere med på å finansiere oppkjøpet, og vil bidra med 2,5 milliardar kroner.

- Dette er ei viktig sak for Kongsberg Gruppen, Rolls-Royce Commercial Marine og den norske maritime næringa. Begge selskapa er i dag verdsleiande på sine område, dei har mange tilsette i Noreg samtidig som har dei har brei internasjonal verksemd, seier næringsminister Torbjørn Røe Isaken.


Produktsalet, oppdraga i ettermarknaden og talet på tilsette aukar:

Pilane peikar oppover for Rolls-Royce - i ei usikker tid

I ei tid der brorparten av marineverksemda til det britiske storkonsernet er til sals, peikar pilane oppover igjen for Rolls-Royce Marine i Ulsteinvik.Næringsministeren i møte med Rolls-Royce:

Diskuterte salet

Næringsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) bad spesielt om å få møte Rolls-Royce Marine si leiing i Ålesund for å snakke om det føreståande salet av bedrifta.Tidlegare tillitsvalt:

- Mange fryktar det verste

Som tidlegare tillitsvalt i Rolls-Royce Marine fortel Per Halvard Garnes om eit selskap prega av fryktkultur, usikkerheit og lite kontakt mellom øvste leiing og grasrota.Fleire aktørar med brev til næringsministeren:

Kjempar for arbeidsplassane

Fleire aktørar som meiner det er viktig å sørgje for fortsett innovasjon og utvikling av havromsteknologi, jobbar for å bevare arbeidsplassane i Rolls-Royce Marine, og har no sendt brev til næringsministeren.Fleire aktørar med brev til næringsministeren:

Kjempar for arbeidsplassane

Fleire aktørar som meiner det er viktig å sørgje for fortsett innovasjon og utvikling av havromsteknologi, jobbar for å bevare arbeidsplassane i Rolls-Royce Marine, og har no sendt brev til næringsministeren.