Trafikktryggleiken ved Ulstein skule

Utbetra til skulestart

Ulstein kommuen vil utvide rundkøyringa så det blir mogleg å kome seg forbi ein parkert buss med bil. Der vil også kome ei grus rås fram til skulen.

Til skulestart: Hanne Notøy meinte det viktigaste var at skulevegen til Ulstein skule er tryggare for borna til skulestart, enn at alle instansar får uttale seg.  Foto: Ingvild Aursøy Måseide

Nyhende

Det var ingen i teknisk utval i Ulstein som hadde innvendingar til desse planane. Sidan administrasjonen la opp til ei anna løysing enn det FAU hadde skissert (stoppforbod i Bøen), lurte Odd Arne Vikebakk (Kristeleg Folkeparti) på om foreldra var kontakta og spurt om dei synest det er ei god løysing kommunen legg opp til?

Nei, FAU er ikkje kontakta. Men dei har fått forklart av dei som jobbar ved skulen at det er problem for bilar å kome seg forbi bussen, svara kommunalsjef Arne Runar Vik. No vil kommunen prøve dette og sjå korleis det går. Han viste til at det er ein mindre dramatisk situasjon på Ulstein enn ved barneskulen i Ulsteinvik. At kommunen denne gongen går imot skilting vil ikkje seie at dei også gjer det i framtida. Men no vil dei prøve dette.