Hotellsøstrene heidra med Norges Vel

Søstrene Solveig og Brynhild Ulstein har støtte kvarandre og gjort kvarandre gode både som medmenneske, som vertskap for gjestane, som fagpersonar og som leiarar for sine tilsette.
Nyhende

Det er vanskeleg å fastsetje kor lang fartstid søstrene har ved hotellet, for dei er fødde inn i dette livet. Hotellet vart starta i 1916 av besteforeldra deira, Sina og Julius Ulstein. Så tok foreldra deira Ruth og Hallbjørn Ulstein over, før Solveig og Brynhild, med ektefellane Steinar Kulen og Svein Vattøy, tok over drifta på 80-talet.

– Me har skrelt vår del av poteter, slår Solveig fast. Ho visste tidleg av det var dette ho ville. Då ho var lita skreiv ho i ei bok at ho ville bli hotelldame når ho vart stor, og slik vart det.