– Desse sakene er for meg dei viktigaste i heile verda

For nokre år sidan flytta Evelyn Røren heim til Brandal saman med familien. Jobben som trussel- og familievaldskoordinator i Møre og Romsdal politidistrikt er krevjande. – Eigentleg hadde eg ikkje tenkt å jobbe med dette saksfeltet, men no er desse sakene dei viktigaste i verda for meg, seier Røren.  Foto: Linda Eikrem

Nyhende

– Du må hugse å få med noko om Brandal i artikkelen!

Vikebladet Vestposten er på politistasjonen i Ålesund og har nettopp avslutta intervjuet med Evelyn Røren, som er trussel- og familievaldskoordinator i politidistriktet. Det skal vi få til, for ein time tidlegare, på kontoret hennar, fall desse orda: