Hareid-kutta:

- Problema blir større dei neste åra

Bernt Brandal frå Folkeslista  Foto: Arkiv: Ingvild Aursøy Måseide

Nyhende

- Problema vil bli endå større i 2019, 2020 og 2021, sa Bernt Brandal (Folkelista) då Hareid formannskap i siste møte konkretiserte kutt på tilsaman 4,7 millionar kroner i kommunen sitt driftsbudsjett for 2018.

Brandal sa seg samd med rådmannen i at kommunen måtte gjere meir langsiktige grep.