Svar frå Fjord 1:

– Dei går like bra på diesel

Om ikkje dei tekniske anlegga på land er på plass nyttår startar el-ferjene opp på diesel.

Batteriferje: Det er Havyard Group som byggjer ferjene som skal gå i sambandet mellom Hareid og Sulesund for Fjrod 1 frå neste år. 

Nyhende

Frå 1. januar 2019 skal Fjord 1 trafikkere ferjesambandet Hareid-Sulesund med elferjer. Men bygginga av dei tekniske anlegga på land har ikkje starta opp på Hareid-sida, for utbyggjar har fått avslag med Hareid kommune. Men no har dei fått støtte med Fylkesmannen, så kommunen må ta saka opp på ny. Hareid formannskap har sitt første møte over sommarferien måndag 27. august.

– Når må de vere i gang med bygginga for å vere klare til ferjene skal gå frå 1. januar?