Nytt forslag for vidaregåande utdanning

Enklare å skifte til yrkesfag

Frå neste skuleår skal elevar kunne skifte frå studiespesialisering til yrkesfag utan å gå første året om igjen. Mot slutten av ungdomsskulen går mange 15- og 16-åringar rundt og grublar på kva utdanning dei skal velje. Fleire ungdomar synest det er vanskeleg å velje kva retning dei skal søkje seg mot.

GLER SEG: Assisterande rektor, Jon Arne Garshol Haram, ser fram til å ta imot både nye og gamle elevar ved Ulstein vidaregåande skule no i august. 

Nyhende

– Vi har sett nokre eksempel på ungdomar som har valt studiespesialisering, men som kanskje hadde trivest betre dersom dei valde å gå den yrkesfaglege vegen, seier Jon Arne Garshol Haram som er assisterande rektor ved Ulstein vidaregåande skule.