Fryktar dyrare pendling

Frida Johansson fryktar det vil verte endå dyrare for dei som skal pendle åleine i bilen på ferjesambandet Hareid-Sulesund.

Pendlar: Frida Johansson er spent på kva ferjetakstar som vert når Autopass vert innført.  Foto: Ingvild Myklebust Hovden

Eg trur mange merkar det på økonomien

Frida Johansson
Nyhende

I fjor kosta det 116 kroner for ein personbil med førar. I år har prisen stige til 136 kroner. Det er ei prisstigning på 20 kroner. Dei fleste nyttar ferjekort som gjer at ein får 50 prosent rabatt på desse beløpa, men Frida er spent på prisutviklinga vidare. Etter planen skal Autopass innførast ved nyttår.

Med den nye ordninga er det berre køyretøy som skal registrerast, og ikkje passasjerar. For å unngå tap i driftsinntekter, kan det føre til at prisen for dei som reiser åleine i bilen, vert høgare.