Har søkt om massedeponi

Nyhende

Conplan har søkt Hareid kommune om massedeponi på gnr 52, bnr. 2.

Graving og Transport ønskjer å bruke området til massedeponi. Når arealet er fylt opp til angitt nivå vil det bli dekka med jord for dyrking av gras. Tilsvarande er gjort på nabotomta, skriv søkjar.