Sjå kva eigedomar som vart selde i august

Solid oppsving etter ein roleg juli-månad.
Nyhende

I juli tok eigedomsmarknaden seg ei lita sommarpause, med klart lågare aktivitet enn i månaden før. I august fekk ein derimot ein solid oppsving.