Hareid var billegast og førsteprioritet

Nyhende

I protokollen frå styremøtet i SSIKT kjem det fram at lokala Hareid tilbydde var dei rimelegaste.