Arealdelen av kommuneplanen

Klar for forhandlingar

Ordførar Knut Erik Engh varsla på formannskapsmøtet at han ønskte å reise til Molde med motsegnene i kofferten og forhandle med fylket.

Mekling: Ordførar Knut Erik Engh ville ta med seg alle motsegnene og reise til Molde og forhandle med fylket.  Foto: Ingvild Aursøy Måseide

Nyhende

Ulstein kommune har jobba ei stund med arealdelen av kommuneplanen. Arealdelen har vore ute på høyring to gonger. Det har kome motsegn på til saman 10 forhold frå Fylkesmannen og Møre og Romsdal Fylkeskommune.