Desse vart selde i september

Færre tinglysingar i september enn i august.
Nyhende

Etter at talet på omsette eigedomar gjekk opp frå juli til august, ser ein igjen ein nedgang i september. Frå 82 tinglysingar i august er talet på 65 ein månad seinare.