Honorarkravet må avgjerast av retten

Ulstein Arena: Bygget vart opna i desember 2017.  Foto: Ingvild Aursøy Måseide

Nyhende

Sunnmøre tingrett har no sett av tid til striden mellom Ulstein kommune og ei rekkje firma som hadde med Ulstein Arena-utbygginga å gjere.

Rettssaka skal etter planen starte 4. mars neste år, og det er sett av fem veker til behandlinga.