– Solceller er ikkje berre for solrike Spania

Det viser seg at det er mogleg å produsere godt med fornybar solenergi, sjølv på vêrharde Søre Sunnmøre. Klar Energy på Hareid ser at fleire og fleire privatpersonar no investerer i solcellepanel på taka sine.

Nøgd: Ragnar Moe Tafjord er dagleg leiar i Klar Energy, eit dotterselskap i Hareid Group. Han fortel at selskapet opplever god vekst, også blant privatpersonar. Foto: Ole-Ottar K. Høgstavoll.  Foto: Ole-Ottar Høgstavoll

Nyhende

– Vi har gode erfaringar til no med dei anlegga vi har sett i drift. Det er driftssikre anlegg, med låge servicebehov. Installasjonane blir tilpassa det tøffe klimaet i regionen. Vi har sjølvsagt stort fokus på å levere robuste panel med glas til glas (to glas i staden for eitt), som er festa godt. Solceller er ikkje berre for solrike Spania, seier dagleg leiar i Klar Energy, Ragnar Moe Tafjord.

Det medan han på datamaskina si leita opp eit program som følgjer med på eitt av anlegga selskapet har levert. Eit større anlegg som står på taket på eit nytt bustadbygg på Ellingsøya, med fleire bustadeiningar i.