Lite lystne på å skrinleggje fotballhall-planane

Svein Rotevatn frå Nordplan As har kome inn og ferdigforhandla prisane.  

Nyhende

Sidan fotballhallen i Hareid blir langt dyrare enn kommunen hadde rekna med, var tilrådinga frå rådmannen å ikkje tilrå bygging av fotballhall. Ragnhild Velsvik Berge kan ikkje sjå at kommunen korkje har kapasitet eller økonomi til dette no.