Lite lystne på å skrinleggje fotballhall-planane

Svein Rotevatn frå Nordplan As har kome inn og ferdigforhandla prisane.  

Nyhende

Sidan fotballhallen i Hareid blir langt dyrare enn kommunen hadde rekna med, var tilrådinga frå rådmannen å ikkje tilrå bygging av fotballhall. Ragnhild Velsvik Berge kan ikkje sjå at kommunen korkje har kapasitet eller økonomi til dette no.

Hallen har vore ute på anbod, og prisen har kome opp i 36,62 millionar kroner. Då er det lagt inn ein reserve på 10 prosent og moms.