Mange er uroa

Minst 26 menneske har teke livet sitt på Søre Sunnmøre dei siste sju åra. Både helsevesen og presteskap er uroa.

mange dødsfall: Sidan 2012 har minst 26 personar teke livet sitt på Søre Sunnmøre. – Dette er trasige tal, seier leiar i Sjustjerna Helse og Omsorg, Svein Berg-Rusten. Foto: Linda Eikrem 

Nyhende

Vi prestane på Søre tok opp temaet med Volda kommune i vår. Vi ønskte å formidle den uroa vi har når det gjeld sjølvmord, spesielt blant yngre menneske.