Mange er uroa

Minst 26 menneske har teke livet sitt på Søre Sunnmøre dei siste sju åra. Både helsevesen og presteskap er uroa.

mange dødsfall: Sidan 2012 har minst 26 personar teke livet sitt på Søre Sunnmøre. – Dette er trasige tal, seier leiar i Sjustjerna Helse og Omsorg, Svein Berg-Rusten. Foto: Linda Eikrem  Foto: Linda Eikrem

Nyhende

Vi prestane på Søre tok opp temaet med Volda kommune i vår. Vi ønskte å formidle den uroa vi har når det gjeld sjølvmord, spesielt blant yngre menneske.

Det fortel prost på Søre, Ingeborg Matre. Ho er ikkje den einaste som er uroa, Vikebladet Vestposten har snakka med ei rekkje fagpersonar innan helse som uttrykkjer det same: Det er for mange som tek livet sitt på Søre.